VIEWMORE

Cô giáo Nguyễn Bích Huyền - Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu: Còn có những phòng thí nghiệm phủ bụi

Hiện tại, với thực trạng học lý thuyết xa rời thực tế, nếu muốn thổi tinh thần STEM vào lớp học, thầy cô cần thực...

VIEWMORE

Nghèo không phải lý do để kém về STEM

Ngay cả các trường tư, thu học phí cao ở Việt Nam cũng không có phòng thí nghiệm trang bị máy móc hiện đại như ở các...

VIEWMORE

STEM hóa bài giảng: Giáo viên sẽ làm gì?

Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh...

VIEWMORE

Tiết học "Khám Phá Khoa Học" lên sóng VTV2 - "7 Ngày Công Nghệ"

Chuyên đề STEM đầu tiên của VTV - "7 Ngày Công Nghệ". Học sinh THCS Tạ Quang Bửu thực hiện STEM như thế nào ?

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội