Triển khai đề án: “Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội giai đoạn 2006 – 2030”, với mục tiêu phấn đấu ”Xây dựng trường ĐHBK HN trở thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia về khoa học & công nghệ, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đạt trình độ, chất lượng chuẩn khu vực và thế giới; là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với xã hội và các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp, tài chính trong và ngoài nước", được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 24/03/2008, trường ĐHBK Hà Nội đã công bố thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings). Đây là mô hình doanh nghiệp lần đầu tiên được phép thành lập tại một trường Đại học ở Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự Lễ công bố thành lập BK-Holdings


Mục tiêu
Huy động các nguồn lực của nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào quá trình nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm Khoa học - Công nghệ của nhà trường. Các nhà khoa học trở thành chủ thể góp vốn, trí tuệ và công sức xây dựng doanh nghiệp.
 
 
Chức năng
  • Đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần vào các doanh nghiệp
  • Huy động và quản lý vốn phục vụ cho quá trình ươm tạo và thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ từ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Cung cấp các dịch vụ đào tạo thích nghi kỹ năng nghề và cập nhật kiến thức theo yêu cầu xã hội
  • Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn và CGCN, Tư vấn đầu tư, Tư vấn về quản lý, Tư vấn về tài chính, nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, triển khai các hoạt động SXKD.

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội