VIEWMORE

Thông báo Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh vào 10 năm học 2019-2020

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu trân trọng gửi đến Quý Phụ huynh và các em học sinh thông báo "Kỳ thi đánh giá...

VIEWMORE

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu trân trọng gửi đến Quý Phụ huynh và các em học sinh thông báo tuyển sinh lớp 10 cụ...

VIEWMORE

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu trân trọng gửi đến Quý Phụ huynh và các em học sinh thông báo tuyển sinh lớp 6 cụ...

VIEWMORE

Thông báo dừng nhận tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

Trường Tạ Quang Bửu dừng nhận tuyển sinh lớp 10 từ chiều 1/7/2018

VIEWMORE

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu trân trọng gửi đến Quý Phụ huynh và các em học sinh thông báo tuyển sinh lớp 10 cụ...

VIEWMORE

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu trân trọng gửi đến Quý Phụ huynh và các em học sinh kế hoạch tuyển sinh lớp 6 cụ...

VIEWMORE

Năm học 2017 - 2018: Thông báo tuyển sinh vào lớp 6

Từ ngày 15/4/2017, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 năm học 2017-2018

VIEWMORE

Năm học 2017 - 2018: Thông báo tuyển sinh vào lớp 10

Từ ngày 15/4/2017, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển vào lớp 10

VIEWMORE

Thông báo: Dừng nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014 - 2015

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu thông báo về việc dừng nhận hồ sơ tuyển sinh khối 10 năm học 2014 - 2015.

VIEWMORE

Cách thức đăng kí dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 trường Tạ Quang Bửu

Cách thức đăng kí dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 trường Tạ Quang Bửu

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội