VIEWMORE

Nghèo không phải lý do để kém về STEM

Ngay cả các trường tư, thu học phí cao ở Việt Nam cũng không có phòng thí nghiệm trang bị máy móc hiện đại như ở các...

VIEWMORE

STEM hóa bài giảng: Giáo viên sẽ làm gì?

Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh...

VIEWMORE

Những khía cạnh ấn tượng về áp dụng STEM tại Việt Nam

Tại Vương quốc Anh, STEM đã trở thành một chương trình quốc gia từ nhiều năm nay. Với kinh nghiệm đó, Hội đồng Anh...

VIEWMORE

Chương trình tập huấn phương pháp giáo dục theo định hương STEM

STEM là phương pháp “Học qua Hành”, “Học theo Dự án” mà học sinh sẽ sử dụng kiến thức tổng hợp của bốn môn Khoa học...

VIEWMORE

"Ngày hội STEM" - Khoa học gần gũi

Trong hai ngày 16 và 17/5/2015, các bạn học sinh lớp 6 trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu đã tham gia “Ngày hội STEM”...

VIEWMORE

Tiết học "Khám Phá Khoa Học" lên sóng VTV2 - "7 Ngày Công Nghệ"

Chuyên đề STEM đầu tiên của VTV - "7 Ngày Công Nghệ". Học sinh THCS Tạ Quang Bửu thực hiện STEM như thế nào ?

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội