Chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội