Tạ Quang Bửu qua các con số

285 Giải thưởng Cuộc thi Học sinh giỏi
01 Trung tâm
Fablab
100% Giáo viên
chất lượng cao
45 Phòng học
và phòng lab
Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội