VIEWMORE

Cuộc thi Tôi tài năng

Nhằm khuyến khích, phát hiện tài năng văn hóa - văn nghệ trong học sinh, nhà trường tổ chức cuộc...

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội