Cuộc vận động "Mùa thi nghiêm túc - chất lượng" và cuộc thi "Nhà vô địch điểm 9, điểm 10"

Ngày đăng: 19/04/2016 - 00:00

Tổ chức cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc – Chất lượng”  và Cuộc thi “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10 - Chi đoàn điểm 9, điểm 10” năm học 2015 - 2016
 
Đoàn thanh niên trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu phát động cuộc thi nhằm hưởng ứng phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”
 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
 - Góp phần thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đoàn viên, thanh niên, học sinh Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu.
- Hướng đến mục tiêu, hình thành ý thức trung thực, chấp hành nội quy trong học sinh toàn trường.
- Nâng cao ý thức và tinh thần học tập trong học sinh, đồng thời phát hiện, tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập.
2. Yêu cầu:                  
- Cuộc vận động phải hướng đến được tất cả các đối tượng đoàn viên, thanh niên, học sinh trong trường.
- Cuộc vận động phải mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức và chất lượng học tập của đoàn viên, thanh niên, học sinh.
 -  Có hình thức kỷ luật và khen thưởng đối với Đoàn viên, học sinh vi phạm và thực hiện tốt “Mùa thi nghiêm túc” ở cấp Chi Đoàn và Đoàn trường.
II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng:
Tất cả Đoàn viên thanh niên, học sinh đang theo học tại Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu.
2. Nội dung
Kế hoạch nhằm hướng tới vận động và khuyến khích Đoàn viên, thanh niên, học sinh thực hiện các nội dung sau:
- Đoàn viên thanh niên, học sinh chủ động lập kế hoạch ôn tập riêng cho mình, nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, tìm hiểu nhằm xây dựng được đề cương ôn tập tốt nhất theo hướng “Tập trung ôn tập – Thi nghiêm túc – Đạt chất lượng cao”.
- Tích cực tham gia các diễn đàn học tập; tự ý thức về việc chống tiêu cực trong thi cử, qua đó tích cực đóng góp ý kiến nhằm khắc phục những khiếm khuyết trong học tập và thi cử hiện nay;
- Chủ động hình thành các nhóm học tập và nghiên cứu, trao đổi những vấn đề của bài học;
 - Bạn học tốt giúp đỡ bạn học kém hơn để cùng nhau tiến bộ, nêu cao tinh thần học tập là vì sự tích lũy kiến thức cho bản thân;
- Tuyệt đối trung thực trong thi cử, không trao đổi, làm ảnh hưởng tới nội quy phòng thi;
- Mạnh dạn tố giác các hành vi tiêu cực của các đối tượng liên quan trong thi cử;
- Tổ chức cuộc thi “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10” và “Chi đoàn điểm 9, điểm 10” năm học 2015 - 2016.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Thực hiện “Mùa thi nghiêm túc – Chất lượng”
1.1 Đối với Ban chấp hành Đoàn trường:
 - Tuyên truyền về cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử” và cuộc vận động thực hiện “Phong cách học sinh Tạ Quang Bửu” đến các Chi đoàn thông qua Ban Chấp hành Chi đoàn, bản tin Đoàn trường, bảng tin lớp học;
- Hỗ trợ các hoạt động học tập của các Chi đoàn, hỗ trợ cho các Chi đoàn tổ chức các cuộc thi học thuật nếu có kế hoạch cụ thể, khả thi và có báo cáo về Đoàn trường;
- Đề nghị Đoàn trường tuyên dương về các chi Đoàn, các cá nhân có những phương pháp ôn tập hay, có hiệu quả, đạt kết quả cao sau kỳ thi;
- Đề nghị Đoàn trường có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp Đoàn viên vi phạm quy chế thi.
1.2 Đối với Chi đoàn:
- Phổ biến rộng rãi đoàn viên thanh niên, học sinh trong Chi đoàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vân động. Từ đó, phát động và thực hiện phong trào thi đua trong Chi đoàn;
- Chủ động tổ chức các chương trình học tập tại Chi đoàn, báo cáo cho Ban Chấp hành Đoàn trường giúp đỡ, hỗ trợ và theo dõi; khuyến khích các Chi Đoàn tự xây dựng cách thức thực hiện riêng cho mình nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
- Mạnh dạn báo cáo kịp thời các hành vi gian lận trong thi cử, đồng thời nêu gương người tốt việc tốt trong việc chống gian lận trong kỳ thi học kỳ II.
- Ghi nhận các Chi Đoàn có những hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch, làm tiêu chuẩn để đánh giá phân loại Chi Đoàn.
- Tổ chức cho các đoàn viên thanh niên, học sinh đăng kí cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc theo mẫu đính kèm thông báo, tổng kết và nộp về văn phòng Đoàn trường trước 16h ngày 15/04/2016.
1.3. Đối với Đoàn viên thanh niên, học sinh:
- Phải nêu cao ý thức tự giác trong học tập và thi cử; không ngừng nâng cao chất lượng học tập để tạo tâm lý tự tin trong thi cử, hiểu rõ được ý nghĩa của việc “Học là cho chính mình”.
 - Kiên quyết nghiêm túc trong thi cử, làm bài thi bằng chính kiến thức của mình;
 - Mạnh dạn báo cáo những trường hợp gian lận trong thi cử; ủng hộ, giúp đỡ những bạn Đoàn viên, thanh niên dám chống tiêu cực.
2. Cuộc thi “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10 - Chi đoàn điểm 9, điểm 10”
2.1. Cuộc thi “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10”
- Đối tượng tham gia:  Tất cả Đoàn viên thanh niên, học sinh toàn trường.
 - Tiêu chí đánh giá:
+  Dựa vào tổng số điểm 9, điểm 10 mỗi cá nhân đạt được trong kỳ thi cuối học kỳ II năm học 2015 – 2016.
+ Không vi phạm quy chế thi, không có môn nào dưới 5 điểm.
+ Nếu nhiều cá nhân có số lượng điểm 9, điểm 10 bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ xét điểm trung bình học kỳ II năm học 2015 – 2016.
- Kết thúc cuộc vận động Ban Tổ chức sẽ chọn ra 03 cá nhân đạt được nhiều điểm 9, điểm 10 nhất để trao danh hiệu Nhà vô địch, Á quân 1 và Á quân 2.
2.2. Cuộc thi “ Chi đoàn điểm 9, điểm 10”
Tất cả các chi đoàn trong toàn trường đều có thể đăng ký tham gia với các tiêu chí như sau:
- Dựa vào tổng số điểm 9, điểm 10 mà các thành viên của Chi đoàn đạt được trong kì thi học kỳ II năm học 2015 – 2016.
- Chi đoàn không có học sinh nào vi phạm quy chế thi, không có học sinh bị điểm liệt.
 - Các Chi đoàn số lượng điểm 9, điểm 10 bằng nhau và không vi phạm các tiêu chí còn lại thì xét số lượng học sinh trong Chi Đoàn đạt học lực giỏi và khá.
- Kết thúc cuộc vận động Ban Tổ chức sẽ chọn ra 03 Chi đoàn đạt được nhiều điểm 9, điểm 10 nhất để trao thưởng.
2.3 Giải thưởng:
- Cuộc thi “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10”
+ Nhà vô địch:  150.000đ + Giấy khen Đoàn trường.
+ Á quân 1:       100.000đ + Giấy khen Đoàn trường.
+ Á quân 2:       80.000đ + Giấy khen Đoàn trường.
-         Cuộc thi “Chi đoàn điểm 9, điểm 10”
+ Giải nhất:   250.000đ   + Giấy khen Đoàn trường.
+ Giải nhì:    200.000đ    + Giấy khen Đoàn trường
+ Giải ba:     150.000đ     + Giấy khen Đoàn trường.
3. Hình thức kỉ luật
 - Nếu vi phạm quy chế thi, các cá nhân có liên quan bị xử lý theo quy định của nhà trường.
- Ngoài ra, Đoàn trường sẽ có những hình thức kỷ luật theo Điều lệ Đoàn và hạ thi đua đối với những Chi Đoàn có trên 2 trường hợp vi phạm.
IV. Đề nghị phối hợp tổ chức
Đề nghị bộ phận Giáo vụ theo dõi rà soát và tổng hợp danh sách đoàn viên sinh viên của các chi đoàn vi phạm quy chế thi cử học kỳ II năm 2015 – 2016.
- Đề nghị bộ phận Giáo vụ theo dõi việc thực hiện quy chế thi cử của đoàn viên thanh niên, học sinh; hỗ trợ tổng hợp điểm thi học kỳ của các chi đoàn, các đoàn viên, học sinh làm căn cứ xét khen thưởng và trao giải.
IV. Tổ chức thực hiện:
- Ngày 07/04/2016:     Xây dựng kế hoạch;
 - Ngày 11/04/2016:     Thông qua Ban giám hiệu;
- Ngày 15/04/2016:     Triển khai kế hoạch đến các Chi đoàn;
- Ngày 18/04/2016 đến ngày 22/04/2016: BCH Chi Đoàn triển khai việc đăng ký cam kết và nộp bảng đăng ký thực hiện cuộc vận động về Văn phòng Đoàn trường trước 16h ngày 22/04/2016;
- Từ 22/04 đến kết thúc lịch thi học kỳ II năm 2015- 2016, các chi đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động;
- Tháng 5/2016, họp BCH Đoàn trường tổng kết cuộc vận động.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Mùa thi nghiêm túc - chất lượng” và Cuộc thi “Nhà vô địch điểm 9, điểm 10 - Chi đoàn điểm 9, điểm 10” năm học 2015 – 2016 của BCH Đoàn trường. Đề nghị các Chi đoàn triển khai nghiêm túc theo tinh thần kế hoạch./.
 
Đoàn Thanh niên
 
 

Tin nổi bật

Chương trình du học hè - Tham quan học thuật và trải nghiệm tại ĐH Công Nghệ...

Đây là chương trình Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu kết hợp với Trung tâm Tư vấn Giáo dục Quốc tế CIEC (thuộc Cục...

Thông báo lịch thi "Đánh giá năng lực học sinh vào lớp 10" và đạt Học bổng...

Nhà trường thông báo lịch thi "Đánh giá năng lực học sinh vào lớp 10" và đạt học bổng “Ươm mầm Bách Khoa” ngày 12...

[Thông báo] Tổ chức chương trình Thetis Prom 2019 Và Cuộc Thi “King & Queen...

Là chương trình tổ chức thường niên của trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, cuộc thi King and Queen season 4 kết hợp...

TQBers háo hức với dự án "Thiết kế thiết bị chống trộm"

Làm thế nào để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi kẻ trộm? Hãy để các "kĩ sư nhí TQBers" thiết kế thiết bị chống trộm cho...

[Thông báo] Đăng ký tham gia “DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ CHUO 2019” tại Nhật Bản

Sau thành công của “Diễn đàn Giáo dục Quốc tế CHUO lần thứ 20 “ tại Nhật Bản, Trường THPT Morioka Chuo tiếp tục mời...

Our Facebook Page

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội