Thông báo vòng chung kết cuộc thi "Chinh phục tháp TQB"

Ngày đăng: 06/12/2019 - 11:45

 
THÔNG BÁO
Vòng chung kết cuộc thi “Chinh phục tháp TQB’’
Trung tâm Fablab Bách Khoa – Tạ Quang Bửu thông báo kế hoạch tổ chức vòng chung kết cuộc thi ‘Chinh phục tháp TQB” của học sinh khối 10 như sau:
1. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00, thứ Bảy, ngày 14/12/2019
2. Địa điểm: Hội trường TC111
3. Đội thi tham gia gồm:
STT
Họ và tên
Lớp
Ghi chú
1
Trịnh Thanh Duy
10A1
Đội trưởng
2
Phan Đăng Huy Hoàng
10A2
Đội trưởng
3
Phan Thị Thái Dương
10A3
Đội trưởng
4
Nguyễn Nhật Minh
10D1
Đội trưởng
5
Thành Nam
10D2
Đội trưởng
6
Phạm Tuấn Hiếu
10D3
Đội trưởng
7
Đặng Ngọc Bích
10D4
Đội trưởng
8
Trần Ngọc Ánh
10D5
Đội trưởng
9
Hoàng Phú Duy
10D6
Đội trưởng
10
Đỗ Minh Quân
10D7
Đội trưởng
11
Trương Duy Long
10E1
Đội trưởng
12
Đoàn Hải Phong
10E2
Đội trưởng
 
4. Luật thi đấu: Xem chi tiết tại đây https://bit.ly/2PhRJqT
TRUNG TÂM FABLAB BÁCH KHOA -  TẠ QUANG BỬU
 

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội