Tạ Quang Bửu qua các con số

285 Giải thi Học sinh giỏi
01 Trung tâm
Fablab
100% Giáo viên
giàu kinh nghiệm
55 Phòng học
và phòng chức năng
Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội