VIEWMORE

Lịch học “Chương trình trải nghiệm học đường”

Lịch học “Chương trình trải nghiệm học đường”

VIEWMORE

Hội thảo "Hành trang vào 10+"

"Hành trang vào 10+" Là chương trình nhằm trang bị cho các bậc phụ huynh và học sinh các thông tin hữu...

VIEWMORE

Học sinh bắt đầu nhận phiếu báo thi vào lớp 10 năm học 2013-2014

Từ ngày 10/6/2014, các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu phát "Phiếu báo thi vào lớp 10...

VIEWMORE

Hệ thống BK-Holdings thành lập trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; căn cứ Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013...

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội