VIEWMORE

Học sinh bắt đầu nhận phiếu báo thi vào lớp 10 năm học 2013-2014

Từ ngày 10/6/2014, các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu phát "Phiếu báo thi vào lớp 10...

VIEWMORE

Hệ thống BK-Holdings thành lập trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; căn cứ Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013...

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội