Đơn vị bảo trợ
Hỗ trợ trực tuyến


Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2
Stay connected
Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10
29/6/2017 - 15:11
Theo thông báo chính thức từ Ban giám hiệu Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, điểm chuẩn vào lớp 10 của nhà trường ngày 29/6/2017 là 51 điểm.Nhà trường sẽ nhận những học sinh có điểm từ điểm chuẩn công bố trở lên đến khi hết chỉ tiêu. Ban tuyển sinh của nhà trường sẽ ngừng làm việc khi nhận đủ số học sinh theo chỉ tiêu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt.


VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Buổi sáng : Từ 7h30 đến 12h

- Buổi chiều : Từ 13h30 - 17h

- Thứ 7 làm việc bình thường.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH