Đảm bảo chất lượng

Nhà trường đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho tất cả các học sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp học, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia và chắc chắn đỗ vào các trường Đại học trong và ngoài nước theo đúng năng lực và nguyện vọng.

Tập trung đào tạo chuyên sâu

Nhà trường tập trung đào tạo chuyên sâu tuỳ theo định hướng và khả năng của học sinh. Học sinh giỏi và xuất sắc được khuyến khích tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
 

Học tập chủ động

Nhà trường khuyến khích tư duy độc lập, tư duy logic và suy luận, chủ động khám phá và nắm bắt khoa học công nghệ, phát huy năng lực bản thân. 

Chú trọng phát triển toàn diện

Nhà trường giúp học sinh phát triển đồng đều về cả trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản.

Chuẩn đầu ra

Thừa hưởng những thành quả đáng tự hào của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu hướng tới mục tiêu đào tạo chất lượng cao, tạo mọi điều kiện, nguồn lực để học sinh phát triển được năng lực trí tuệ, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho tất cả các học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp học, thi tốt nghiệp và đỗ vào đại học với tỷ lệ cao nhất.

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội