VIEWMORE

Thông báo chuyển địa điểm tuyển sinh tạm thời

Thông báo chuyển địa điểm tuyển sinh tạm thời

VIEWMORE

Thông báo: Dừng nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014 - 2015

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu thông báo về việc dừng nhận hồ sơ tuyển sinh khối 10 năm học 2014 - 2015.

VIEWMORE

Cách thức đăng kí dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 trường Tạ Quang Bửu

Cách thức đăng kí dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 trường Tạ Quang Bửu

VIEWMORE

Thư mời hội thảo hành trang vào 6+ và 10+ năm học 2014 - 2015

Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, được sự bảo trợ của ĐH Bách Khoa Hà Nội và Tập đoàn BK Holdings, dành tặng cho quý...

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội